Σάββατο

Ασσόδυο (08/12) Υπόγειο


Kimis & Bebis (08/12) Urania bar


Molotov cocktail, Snagg, Σήψη, Μπυρμάνια, Obsession (09/12) Βιολογικό


Άλλος κόσμος, One last round, Riot raw (10/12) 8ball upstairs